Regulamin

USŁUGA

1.1. Serwis thepowerbox.pl w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub biura zestawów składających się z 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik.

ZAMÓWIENIE

2.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2.2. Przystąpienie do programu serwisu thepowerbox.pl następuje drogą telefoniczną po wcześniejszym wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie www. thepowerbox.pl. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu formularza zamówienia serwis thepowerbox.pl skontaktuje się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
2.3. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy zamowienia@thepowerbox.pl.
2.4. Biuro serwisu thepowerbox.pl przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 885 900 900.
2.5. Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim stanie zdrowia i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety w szczególności dotyczy to:
chorób istniejących oraz przebytych;
nadciśnienia tętniczego;
cukrzycy; nietolerancji laktozy;
zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet informacje o ciąży albo karmieniu piersią, jak również alergie.
W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem kontrahent powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
2.6. Właściciel serwisu thepowerbox.pl nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 2.5.
2.7 Właściciel serwisu thepowerbox.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
odmowy udzielenia informacji dotyczące stanu zdrowia kontrahenta, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia kontrahenta;
nieudzieleniem przez kontrahenta wszystkich informacji, albo nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług thepowerbox.pl, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
2.8. Zamawiającym program w serwisie thepowerbox.pl może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

PŁATNOŚĆ

3.1. Opłata za program następuje tylko i wyłącznie przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze: BZ WBK 77 1090 1753 0000 0001 1634 4775
3.2. Korzystanie z usług serwisu thepowerbox.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej thepowerbox.pl.
3.3. Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie thepowerbox.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z klientem serwis thepowerbox.pl wysyła e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku wymieniony w punkcie 3.1.. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia.
3.4. Na życzenie Klienta serwis thepowerbox.pl wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy zamówienia@thepowerbox.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu.

DOSTAWA

4.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 00:00-07:00.
4.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności. Dostawy nie są realizowane bezpośrednio do rąk klienta. Zamawiający ma obowiązek zapewnić i udostępnić zaplecze (klatka, dom, płot, specjalne pomieszczenie, ochrona, recepcja) do godziny 7 w celu bezpiecznego pozostawienia zamówienia. Po dostarczeniu zamówienia na umówioną godzinę w wyznaczonym miejscu (klatka, dom, płot, specjalne pomieszczenie, ochrona, recepcja) zamawiający bierze pełną odpowiedzialność za zamówienie.
4.3. Dostawa w obszarze administracyjnym Warszawy zaznaczonym na mapie jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu thepowerbox.pl
4.4. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dostawę zestawu uwzględniając godziny pracy biura serwisu thepowerbox.pl. O takiej zmianie prosimy informować nas telefonicznie pod numerem telefonu 885 900 900
4.5. Dla zmian, które dotyczą soboty i niedzieli prosimy o przekazanie informacji do godziny 12:00 w piątek. Zmiany dotyczące poniedziałku należy zgłosić do godziny 12:00 w piątek. Natomiast wtorek, środa, czwartek, piątek dzień wcześniej do godziny 12:00 dzień wcześniej.
4.6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4.4. i 4.5. nie zostaną zrealizowane.
4.7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.
4.8. Serwis thepowerbox.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, w którym zamawiający wskazał.
4.9. Serwis thepowerbox.pl, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta serwis thepowerbox.pl zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.’

4.10 Reklamacja dotycząca braku dostawy lub dostawa zrealizowana pod błędny adres powinna być zgłoszona w dniu dostawy telefonicznie lub mailowo, do godziny 12.00. Po tym czasie reklamacja zostaje automatycznie odrzucona.

ZMIANY PROGRAMU, REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU DOSTAWY

5.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
5.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu thepowerbox.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu thepowerbox.pl najpóźniej dwa dni robocze przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku. W przypadku nie odwołania zamówienia z 48-godz. wyprzedzeniem zostanie zrealizowane.
5.3. W przypadku rezygnacji z programu podczas jego trwania, serwis thepowerbox.pl rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
5.4. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – konieczne jest przesłanie pisemnego oświadczenia z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego na adres siedziby firmy w terminie 10 dni roboczych od momentu powstania zmiany.
5.5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres zamówienia@ thepowerbox.pl lub telefonicznie na nr. 885 900 900 nie później niż dzień roboczy przed dostawą do godziny 12:00.

5.6 W przypadku zamówień za pośrednictwem serwisu groupon.pl, klient, który rezygnuje otrzyma niepełną kwotę zwrotu pomniejszoną o bezzwrotną prowizję serwisu (14,1576%).

5.7 Każda reklamacja powinna być złożona mailowo pod adresem kontakt@thepowerbox.pl. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania reklamacji przez serwis ThePowerBOX reklamacja nie zostaje przyjęta. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych. Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku trwającej korespodencji z klientem na temat warunków rezygnacji.

5.8. Zamawiający składając zamówienie akceptuje wszelkie procedury dostarczania pudełek The PowerBOX.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych thepowerbox.pl . Administratorem danych jest thepowerbox.pl. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem serwisu www. thepowerbox.pl. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
6.2.Serwis thepowerbox.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.
6.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Obowiązek informacyjny wg RODO

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby sklepu internetowego i formularza kontaktowego.

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest VICTORYDIET.PL
Wiktoria Sp. z o. o.
Ul. Chabrowa 6/8/10
05-462 Wiązowna

Jaki jest zakres przetwarzanych moich danych osobowych?
W pierwszej kolejności otrzymujemy Twoje zamówienie. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy, dodatkowe informacje dotyczące dostawy, preferowane godziny, informacja o otrzymywaniu faktury VAT, informacja o adresie dostawy w weekendy, nawa diety, rodzaj diety, okres diety, data rozpoczęcia diety, dodatki do diety, liczba zestawów, metoda płatności, sposób dostawy.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?
Celem przetwarzania Twoich danych jest możliwość złożenia zamówienia wybranej przez Ciebie diety; możliwość skontaktowania się z Tobą w celu realizacji zamówienia, założenie konta w naszym sklepie internetowym lub pomocy w wyborze diety, a także wysłanie naszej oferty.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzanie moich danych osobowych?
Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Niewyrażenie przez Ciebie zgody, uniemożliwi nam realizację zamówienia (zawarcie umowy), kontakt z Tobą lub wysłanie Ci oferty. Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO.

Komu przekazywane są moje dane?
1) Podmiotom realizującym płatności;
2) Kurierom;
3) Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności;
4) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne.
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Jak długo przetwarzane będą moje dane?
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Jakie przysługują mi prawa?
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

The Power Box

Twoja dawka energii

Nasza dieta doda Ci odpowiednią dawkę energii dostosowaną do Twojego trybu życia